Varför ska jag välja ekologiskt?

Ekologisk mat är ofta lite dyrare, men har i gengäld många fördelar både för miljön och hälsan. Så det kan vara bra att så långt det går att alltid välja ekkologiskt. Bland fördelarna finns att de innehåller inga kemiska bekämpningsmedel eller GMO. Ekologisk mat är helt garanterat utan dessa ämnen. Det är bra eftersom att det då främjar den biologiska mångfalden och ett robust naturlandskap med många olika arter av växter och djur.


Ekologisk odling sker dessutom helt utan konstgödsel. Det gör att då minskar risken för övergödning och naturens resurser i form av vanligt stallgödsel tas tillvara.

Djurhållning som är ekologisk är även bättre eftersom att det ställs höga krav på dem som har djuren. Det ska finnas ett bra  djurskydd och förebyggande djurhälsovård. Dessutom är man mycket restriktiv med att använda mediciner samt att djuren får äta ekologiskt foder, gå utomhus och ha ett bra liv. 

Inom ekologisk produkktion är det även endast tillåtet med ett fåtal tillsatser. Det gör att råvarorna blir renare och mer naturliga då de saknar konstgjorda kemikalier, konserveringsmedel och färgämnen.

18 Jun 2020